Fadervor

Fadervor

Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen.

Kristendommens vigtigste bøn

Fadervor er den ældste og mest brugte bøn i kristendommen. Vi kender den fra Bibelen, hvor det bliver fortalt, at disciplene spørger Jesus, om han kan lære dem at bede. Jesus lærer så sine disciple at bede fadervor.