Peter og Pierre

Global kristendom i Skanderborg
De har navnet, troen og jobbet til fælles. Men selv om Peter og Pierre begge er kristne præster, er de også meget forskellige. Alligevel sætter de pris på hinanden og opfodrer andre til at samarbejde på tværs af teologiske, sproglige og etniske skel.

Mød danske Peter og congolesiske Pierre – læs interview med dem her og læg mærke til forskelle og ligheder på folkekirkepræsten og frikirkeprædikanten.

De mødte hinanden i Skanderborg, da Pierre sammen med andre kristne flygtninge fra Congo blev inviteret til at deltage i et skærtorsdagsmåltid i Højvangens kirkesal, hvor Peter var præst på det tidspunkt. Det var i 2007. Siden har de overværet gudstjenester i hinandens kirker og arrangeret pinsegudstjeneste sammen. De mødes jævnligt og taler om teologi og tro. Og det var Peter, der sørgede for, at Pierres menighed fik et sted at afholde gudstjeneste.

Peter Tast: Min opgave er at give håb

Pierre Birunga: Min opgave er at kalde folk til et liv uden synd:

Læs mere om migrantmenigheder