Thure Lindhardt læser påskeevangeliet

Hør Thure Lindhardt læse fra Lukasevangeliet kapitel 23 og 24 om Jesus´ korsfæstelse og opstandelse. Optagelserne er fra Dyssegårdskirken i København

Korsfæstelsen

 

Opstandelsen